مدارک

لوح تقدیر از تعاونی کارکنان وزارت ارشاد

ما مفتخر به دریافت لوح تقدیر از شرکت تعاونی مسکن کارکنان چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی برای پروژه ی مسکن مهر هستیم.

لوح تقدیر از تعاونی مسکن کارکنان گروه صنعتی اکباتان

ما مفتخر به دریافت لوح تقدیر از شرکت تعاونی مسکن کارکنان گروه صنعتی اکباتان برای پروژه ی مسکن مهر پرند هستیم.

گواهی استاندارد

شرکت ابنیه هنر پرهون دارای گواهی استاندارد ISO 9001:2008 میباشد.

گواهی صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه

شرکت ابنیه هنر پرهون مفتخر به دریافت گواهی صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه ی کشور میباشد.

مشاهده ی سایر مدارک

پیام مدیر

شرکت ابنیه هنر پرهون با ارائه صادقانه خدمات به کارفرمایان سعی می نماید رسالت مهندسی خود را به نحو احسن انجام داده و با مدیریت نوین، بازدهی توانمند کارفرمایان در فعالیت های عمرانی خواهد بود، کیفیت برتر، زمانبندی دقیق و پرسنل دلسوز ما را از دیگران متمایز خواهد کرد.
بهمن پارسی

آمار

۰
ادارات همکار
۰
پروژه های در حال اجرا
۰
پروژه های انجام شده
۰
سال سابقه